Giao hàng & thanh toán

Giao hàng & thanh toán

Giao hàng & thanh toán

Sau khi ký hợp đồng giao dịch, Quý khách tạm ứng 50%

✔️ Thanh toán 50% còn lại sau khi nhận phiếu xuất kho, biên bản gửi nhận hàng

✔️ Hình thức chuyển khoản:

  • Thông tin tài khoản công ty:

▫️ CÔNG TY TNHH TM DV BLUESEA

▫️ Số Tài khoản                : 146.581.089

▫️ Ngân hàng TM CP Á Châu – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

  • Thông tin tài khoản cá nhân:

▫️ Tài khoản Ngân Hàng  : Trịnh Văn Hải

▫️ Số tài khoản                 : 0071000886961

▫️ NH Vietcombank – Chi Nhánh HCM

✔️ Hình thức tiền mặt

  • Xuất phiếu thu